De NIPT, 13 weken en 20 weken screeningsecho

NIPT ( Niet-invasieve Prenatale Test) 

Is een Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) die uitgevoerd wordt op bloed van de zwangere om de foetus te screenen op de meest frequente chromosoomafwijkingen zoals trisomie 21 ( syndroom van Down) Edwards en Patau. Het bloed kan vanaf de 10e zwangerschapsweek worden afgenomen. Deze bloedafname vind plaats in het ziekenhuis. Indien jullie en NIPT test willen inzetten krijgen jullie hiervoor een verwijzing van de verloskundige na de termijnecho.

Je kunt laten onderzoeken (screenen) hoe groot de kans is dat jullie kindje  down-, edwards- of patausyndroom heeft. Dit onderzoek gebeurt al vroeg in de zwangerschap vanaf 10 weken. Tijdens de intake zullen we dit uitgebreid met jouw en je partner bespreken. Je kiest zelf of je dit onderzoek wilt laten uitvoeren. Pas na dit uitgebreide gesprek beslissen jullie of je de screening wel of niet wilt inzetten.

De NIPT wordt sinds april 2023 volledig vergoed.

Voor de uitgebreide informatie van de NIPT verwijzen wij naar de website www.pns.nl.