De NIPT, 13 weken en 20 weken screeningsecho

NIPT ( Niet-invasieve Prenatale Test) 

Is een Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) die uitgevoerd wordt op bloed van de zwangere om de foetus te screenen op de meest frequente chromosoomafwijkingen zoals trisomie 21 ( syndroom van Down) Edwards en Patau. Het bloed kan vanaf de 11e zwangerschapsweek worden afgenomen. Deze bloedafname vind plaats in het ziekenhuis. Indien jullie en NIPT test willen inzetten krijgen jullie hiervoor een verwijzing van de verloskundige na de termijnecho.

Je kunt laten onderzoeken (screenen) hoe groot de kans is dat jullie kindje  down-, edwards- of patausyndroom heeft. Dit onderzoek gebeurt al vroeg in de zwangerschap vanaf 11 weken. Tijdens de intake zullen we dit uitgebreid met jouw en je partner bespreken. Je kiest zelf of je dit onderzoek wilt laten uitvoeren. Pas na dit uitgebreide gesprek beslissen jullie of je de screening wel of niet wilt inzetten.

Zwangeren kunnen vanaf 1 april 2017 kiezen voor de NIPT, maar dat kan alleen als zij meedoen aan een wetenschappelijke studie (TRIDENT-2).

De NIPT moet je altijd zelf betalen en kost €175.

Voor de uitgebreide informatie van de NIPT verwijzen wij naar de website www.pns.nl en www.meerovernipt.nl.