Klachten

Wij doen ons uiterste best om jullie zo goed mogelijk te begeleiden tijdens jullie zwangerschap, bevalling en kraamtijd. We hopen dat jullie er later met een goed gevoel op terug kunnen kijken.

Toch kan het voorkomen dat jullie ergens niet tevreden over zijn.
Wij vinden het prettig als jullie dit tijdig aan ons laten weten, zodat we met jullie in gesprek kunnen gaan om te kijken hoe we dit kunnen veranderen. Verder ontvangen al onze zwangeren aan het einde van onze zorg een enquête om te kijken hoe jullie onze zorg hebben ervaren en waar er eventueel onze verbeterpunten liggen op onze zorg zo goed mogelijk aan te bieden.

Wanneer een gesprek niet mogelijk is voor jullie of wanneer een gesprek niet tot oplossingen leidt, kunnen jullie je wenden tot de klachtenfunctionaris.
Meer informatie hierover is te vinden op: http://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/tekstpagina/46/klacht-over-je-verloskundige/